VC Mostu

 


SPORT Most z.s. – oddíl krasobruslení pořádá dne 16.2.2019
VII. ročník závodu VC Mostu a mezioddílový závod

Závod VC Mostu se koná v rámci Poháru ČKS A, B pro kategorie:
Adult A, Žačky B, Žačky mladší B, Žačky nejmladší A, Žačky nejmladší B, Nováčci starší,

Mezioddílový závod pro kategorie:
Nováček starší C, Nováček mladší C, Přípravka I – prvky (narozené po 01.07.2013), Přípravka II – prvky (neomezené věkem)

 

I. Všeobecná ustanovení

Pořadatel: SPORT Most, z.s. – oddíl krasobruslení
434 01 Most, Rudolická 1730
ČÚ: 1122331160/5500

Datum konání: 16.2.2019

Místo konání: Zimní stadion v Mostě, Rudolická 1700 (nově A-BENET arena)

Ředitel závodu: Kordíková Monika, 435 13 Meziboří, J.A.Komenského 321
Tel.: 777 95 25 64, e-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz

Sekretář závodu: Smolková Michaela
Tel.: 777 21 20 89, e-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz

Přihlášky: Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem, přesným názvem kategorie a potvrzením o platné lékařské prohlídce (ne starší 12ti měsíců se zařazení do I. nebo II. zdravotní skupiny) zašlete nejpozději do 6.2.2019 prostřednictvím vysílacího oddílu na adresu ředitele závodu – tj.: krasobrusleni.most@seznam.cz. Uveďte kontaktní a fakturační údaje klubu.

Startovné: 450,- Kč všechny kategorie. Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub fakturu na souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného klubu a pokyny k platbě. Úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele do 12.2.2018. Přihláška do závodu je závazná, startovné je nevratné.

Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím a činovníkům dle platných směrnic ČKS                     Závodníci startují na vlastní náklady

Ubytování: Bude zajištěno pozvaným rozhodčím

II. Technická ustanovení

Předpis: Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní sezónu 2018/2019, dále ustanovením tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS

Rozsah závodu VC Mostu:

Kategorie – Pohár ČKS A, B                                 věková hranice             
Adult A                                                                     nar. před 30.06.2003
Žačky B                                                                     nar. po 01.07.2003 do 30.06.2008
Žačky mladší B                                                       nar. po 01.07.2006 do 30.06.2008
Žačky nejmladší A, B                                            nar. po 01.07.2008 do 30.06.2010
Nováčci starší                                                        nar. po 01.07.2010 do 30.06.2011

Rozsah mezioddílového závodu:

Kategorie – Přípravka                                            věková hranice
Nováčci starší C                                                       nar. po 01.07.2010 do 30.06.2011
Nováčci mladší C                                                     nar. po 01.07.2011 do 30.06.2012
Přípravka I – prvky                                                  narozené po 01.07.2013
Přípravka II – prvky                                                 neomezené věkem 

Popis kategorie Přípravka:

Přípravka I – prvky                                                    narozené po 01.07.2013

prvky: stromečky vpřed, buřtíky vpřed, čáp, vozíček na dvou nebo jedné noze /mezi modrými čarami/

Přípravka II – prvky                                                   neomezené věkem

prvky:  přešlapování vpřed  /jedno a půl kola/, přešlapování vzad  /jedno a půl kola/,           holubička vpřed, libovolná pirueta /na středovém kruhu/

Podmínky účasti:
VC Mostu: Registrační průkaz
Mezioddílový závod: Nováčci: Registrační průkaz, Přípravka: Průkaz pojišťovny

Účast v soutěži: VC Mostu: Soutěží závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a pokud byla ve prospěch účtu pořadatele připsaná souhrnná částka startovného za vysílající oddíl dle výše uvedených pokynů. V jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na výběr

Mezioddílový závod: Soutěží závodníci, jejichž účast byla potvrzena  pořadatelem a pokud byla ve prospěch úču pořadatele připsaná souhrnná částka startovného za vysílající oddíl dle výše uvedených pokynů. V jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Počet startujících si určí pořadatel po uzávěrce přihlášek – pořadatel vyhrazuje právo na výběr startujících

Hudební doprovod:  CD se zřetelným uvedením jména závodníka, kategorie a klubu. Pouze  jedna skladba na CD.

Hodnocení: ISU SH (mezioddílový závod – OBO systém)

Námitky, protesty: Lze podat písemně do 15 – ti minut po skončení příslušné kategorie – s vkladem 1000,-Kč. Vklad v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele

Předběžný časový rozpis:

VC Mostu: 16.2.2019 od 11:00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a odeslán klubům na kontaktní e-mail

Mezioddílový závod: 16.2.2019 od 7:00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a odeslán klubům na kontaktní e-mail

Prezentace: Prezentace končí 45 minut před závodem příslušné kategorie. Při prezentaci je potřeba odevzdat protokoly (VC Mostu)

Losování: Losování proběhne ve čtvrtek dne 14.2.2019 v 18:00 na zimním stadionu v Mostě. Následující den t.j. 15.2.2019 bude zasláno vylosování a časový rozpis dle směrnice ČKS na ČKS k uveřejnění. Téhož dne bude kompletní časový rozpis s vylosováním všech kategorií uveřejněn na webu: www.krasomost.cz

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků mimo ledovou plochu cca do 1 hodiny od skončení příslušné kategorie – čas bude vyvěšen společně s výsledkovou listinou

Ceny: První tři z každé kategorie obdrží poháry, medaile a věcné ceny, ostatní závodníci drobné upomínkové předměty. Všichni účastníci obdrží diplomy. Poslední místo z každé kategorie obdrží cenu útěchy

OFICIÁLNÍ ČASOVÝ ROZPIS BUDE UPŘESNĚN PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK!
Kategorie pojedou v tomto pořadí:

  • Přípravka II – prvky
  • Přípravka I – prvky
  • Nováček starší C
  • Nováček mladší C
  • Žačky nejmladší A
  • Nováčci starší
  • Žačky nejmladší B
  • Žačky mladší B
  • Žačky B
  • Adult A