VC Mostu

SPORT Most z.s. – oddíl krasobruslení pořádá
dne 17.2.2018
VI.ročník závodu VC Mostu a V.ročník závodu Přípravka

 

Závod VC Mostu se koná v rámci Poháru ČKS pro kategorie:

 

Adult A, Juniorky A, Žačky A, Žačky B, Žačky mladší A, Žačky mladší B,
Žačky nejmladší A, Žačky nejmladší B, Nováčci starší, Nováčci mladší
-do všech výše psaných kategorií lze přihlásit i chlapce-

Závod Přípravka se koná v rámci mezioddílového závodu:

 

Přípravka I – prvky (narozené po 01.07.2011), Přípravka II – prvky (neomezené věkem),
Přípravka III / MINI – prvky (narozené po 01.07.2012)

 


1. Všeobecná ustanovení

Pořadatel: SPORT Most, z.s. – oddíl krasobruslení
434 01 Most, Rudolická 1730
ČÚ: 1122331160/5500

Datum konání: 17.2.2018

Místo konání: Zimní stadion v Mostě, Rudolická 1700

Ředitel závodu: Kordíková Monika, 435 13 Meziboří, J.A.Komenského 321, tel.: 777 95 25 64,
e-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz

Sekretář závodu: Smolková Michaela, e-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz

Přihlášky: Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem, přesným názvem           kategorie a potvrzením o platné lékařské prohlídce (ne starší 12ti měsíců se zařazením do I. nebo II. zdravotní skupiny) zašlete nejpozději do 7.2.2018 prostřednictvím vysílacího oddílu na adresu ředitele závodu – tj.: krasobrusleni.most@seznam.cz. Uveďte kontaktní a fakturační údaje klubu.

Startovné: 400,- Kč všechny kategorie. Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub fakturu na souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného klubu a pokyny k platbě. Úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele do 13.2.2018. Přihláška do závodu je závazná, startovné je nevratné.

Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím a činovníkům dle platných směrnic ČKS / závodníci startují na vlastní náklady

Ubytování: Bude zajištěno pozvaným rozhodčím


2. Technická ustanovení

Předpis: Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní sezónu 2017/2018, dále ustanovením tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS

Rozsah závodu VC Mostu:

Kategorie – Pohár ČKS A, B
Nováčci mladší
Nováčci starší
Žáci/ačky nejmladší A,B
Žáci/ačky mladší A,B
Žáci/ačky A, B
Juniorky A
Adult A                                                               

Rozsah závodu Přípravka:

Kategorie – Přípravka                                     věková hranice
Přípravka I – prvky                                           narozené po 01.07.2011
Přípravka II – prvky                                          neomezené věkem
Přípravka III / MINI – prvky                            narozené po 01.07.2012

Popis závodu Přípravka:

Přípravka I – prvky                                                    narozené po 01.07.2011
prvky:
stromečky vpřed
buřtíky vpřed
čáp
vozíček na dvou nebo jedné noze
/mezi bývalými modrými čarami/

Přípravka II – prvky                                                   neomezené věkem
prvky:
přešlapování vpřed  /jedno a půl kola/
přešlapování vzad  /jedno a půl kola/
holubička vpřed
čápová pirueta
/na středovém kruhu/


Přípravka III / MINI – prvky                                       narozené po 01.07.2012
prvky:
stromečky vpřed
buřtíky vpřed
vozíček na dvou nohách
/mezi bývalými modrými čarami/

Podmínky účasti:
VC Mostu: Registrační průkaz
Přípravka: Průkaz pojišťovny

Účast v soutěži: Soutěží závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. V jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na výběr

Hudební doprovod: CD se zřetelným uvedením jména závodníka, kategorie a klubu

Hodnocení: OBO systém

Námitky, protesty: Lze podat písemně do 15 – ti minut po skončení příslušné kategorie – s vkladem 1000,-Kč. Vklad v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele

Předběžný časový rozpis:
VC Mostu: 17.2.2018 od 9:00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a odeslán klubům na kontaktní e-mail
Přípravka: 17.2.2018 od 8:00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a odeslán klubům na kontaktní e-mail

Prezentace: Prezentace končí 45 minut před závodem příslušné kategorie

Losování:
VC Mostu: Losování proběhne ve čtvrtek dne 15.2.2018 v 18:00 na zimním stadionu v Mostě. Následující den t.j. 16.2.2017 bude zasláno vylosování a časový rozpis dle směrnice ČKS na ČKS k uveřejnění. Téhož dne bude kompletní časový rozpis s vylosováním všech kategorií uveřejněn na webu: www.krasomost.cz
Přípravka: Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu příslušné kategorie

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků mimo ledovou plochu cca do 1 hodiny od skončení příslušné kategorie – čas bude vyvěšen společně s výsledkovou listinou

Ceny: První tři z každé kategorie obdrží poháry, medaile a věcné ceny, ostatní závodníci drobné upomínkové předměty. Všichni účastníci obdrží diplomy. Poslední místo z každé kategorie obdrží cenu útěchy